Trường Mầm non Văn Yên là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự.

100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo,  nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận kiến thức về vệ sinh an toàn về sinh thực phẩm 

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, thường xuyên  "đổi mới sáng tạo trong dạy và học"

Sĩ số lớp học:

Lớp  nhà trẻ 25-36 tháng: 2 lớp : 50 cháu 4 giáo viên;

- Lớp MG 3 - 4 tuổi: 5 lớp 131 cháu, 10 giáo viên

- Lớp MG 4 - 5 tuổi: 5 lớp  148 cháu, 10 giáo viên

- Lớp 5 - 6 tuổi: 4 lớp, 140 cháu, 08 giáo viên.