Saturday, 18/09/2021 - 03:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Văn Yên

SÁNG KIẾN THỬ NGHIỆM: "BIỆN PHÁP GIÁO DỤC THÓI QUEN ỨNG XỬ LỄ PHÉP TRONG GIAO TIẾP CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI TẠI LỚP 4 TUỔI A2" TRƯỜNG MẦM NON VĂN YÊN

Trẻ em là hạt giống tương lai của đất nước. Chính vì vậy mà Bộ Giáo dục và đào tạo đã quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục mầm non triển khai giáo dục kĩ năng ứng xử cho học sinh. Xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực”.

Là một giáo viên mầm non đang nắm trong tay cả một thế hệ tương lai của đất nước, tôi nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ là một việc vô cùng cấp bách. Trẻ cần được uốn nắn, giáo dục từ cử chỉ, lời nói, hành động văn minh, lịch sự, hình thành cho trẻ những phẩm chất tâm lý, nhân cách tốt đẹp của con người ngay từ khi còn nhỏ thì lớn lên trẻ mới trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và cho toàn xã hội.

Bản thân tôi nhận thấy việc giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ sẽ mang lại ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục cho trẻ có những kiến thức, những kĩ năng giao tiếp, ứng xử đẹp, chuẩn mực với thuần phong mĩ của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy trong năm học 2020 - 2021 tôi đã tìm tòi, nghiên cứu và mạnh dạn đưa ra “Một số biện pháp giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi tại lớp 4 tuổi A2” trường mầm non Văn Yên

Biện pháp mà tôi đưa ra cho trẻ là rất mới, lần đầu tiên được nghiên cứu áp dụng và thực hiện tại lớp 4 tuổi A2 trường mầm non Văn Yên, nhằm giúp trẻ có thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp ngay từ khi còn nhỏ.

Với tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa ứng xử. Ngày 03/10/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1299 phê duyệt đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” với mục tiêu nhằm hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa của con người.

Thực hiện theo thông tư 06 ngày 25 tháng 8 năm 2019 của Bộ giáo dục đào tạo về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non nhằm hướng tới sự chuẩn mực về thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ nên tôi đã tự học hỏi, tìm tòi và tích lũy kinh nghiệm, để sử dụng linh hoạt mềm dẻo các biện pháp sao cho phù hợp với trẻ lớp 4TA2, với giáo viên, với cơ sở vật chất của trường mầm non Văn Yên, phù hợp với địa phương.

Biện pháp được đảm bảo đúng thể thức văn bản, ngắn gọn, xúc tích, các biện pháp dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với trẻ của lớp, phù hợp với điều kiện của trường và địa phương. Biện pháp có cơ sở lý luận sâu sắc, các biện pháp đưa ra đều có tính khả thi dễ áp dụng trên trẻ.    

Hiện nay việc giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ đã được chú ý đến, nghành học mầm non đã đưa chương trình giáo dục lễ giáo, hành vi ứng xử vào các tiết dạy và hoạt động của trẻ trong trường, tuy nhiên các biện pháp giáo dục của giáo viên còn mang tính sơ sài. Chính vì thế hiệu quả của việc giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ chưa cao, đặc biệt là trẻ mẫu giáo. Nhiều trẻ ở độ tuổi này chưa có thái độ ứng xử trong khi giao tiếp cho phù hợp với chuẩn mực xã hội, nhận thức đúng sai còn hạn chế. Ngoài ra không phải cha mẹ nào cũng hiểu được tầm quan trọng của việc giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ ngay từ lúc còn nhỏ. Chính vì vậy tôi tìm tòi học hỏi nghiên cứu ra các biện pháp để tổ chức các hoạt động giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp có hiệu quả nhất và đưa ra “Biện pháp giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi tại lớp 4 tuổi A2” trường mầm non Văn Yên.

Xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ của lớp mẫu giáo 4 tuổi A2. Với yêu cầu đặt ra cùng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ nên tôi đi sâu nghiên cứu tìm các biện pháp hữu hiệu, rèn luyện và giúp trẻ có thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp với mọi người. Trong quá trình thực hiện đề tài này tôi đã gặp một số thuận lợi và khó khăn sau:

Nhằm phát huy nâng cao “Biện pháp giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi tại lớp 4 tuổi A2” trường mầm non Văn Yên, dựa trên chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” nên trong năm học 2020 - 2021 bản thân tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu lựa chọn và tìm ra cho mình biện pháp nghiên cứu với các biện pháp sau:

 1. Biện pháp 1:  Kết hợp với phụ huynh giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ qua giờ đón, trả trẻ.

2. Biện pháp 2: Giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp thông qua hoạt động học.

3. Biện pháp 3: Giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp thông qua các hoạt động vui chơi.

4. Biện pháp 4: Giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi.

5. Biện pháp 5: Giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ ở các chủ đề trong năm.

        * Kết quả đạt được

Sau một thời gian thực hiện “Một số biện pháp giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi tại lớp 4 tuổi A2”trường mầm non Văn Yên và các hoạt động lồng ghép được thực hiện trong năm học 2020 - 2021: Thực hiện theo đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” với mục tiêu nhằm hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa của con người.Thực hiện theo thông tư 06 ngày 25 tháng 8 năm 2019 của Bộ giáo dục đào tạo về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non nhằm hướng tới sự chuẩn mực về thuần phong mỹ tục của dân tộc và dựa trên thực hiện chuyên đề “ xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Kết quả tôi đạt được như sau:

       * Về phía giáo viên:

- Tự tin, sáng tạo trong việc dạy trẻ có thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp vứi mọi người xung quanh.

- Nhận được sự kết hợp chặt chẽ với phụ huynh, tạo được uy tín tiềm năng đối với phụ huynh và với trẻ, được phụ huynh tín nhiệm.

- Bản thân đã tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc và giáo dục trẻ, tạo được niềm tin yêu ở trẻ, giúp trẻ có được những thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp ngay từ khi còn nhỏ.

* Về phía phụ huynh:

- Các bậc phụ huynh trong lớp đều nhiệt tình quan tâm chu đáo đến con em của mình, đặc biệt là sự quan tâm của chi hộ trưởng hội phụ huynh của lớp, phụ huynh thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe cũng như học tập của con em mình qua giờ đón, trả trẻ, có sự liên kết chặt chẽ từ gia đình và nhà trường để chăm sóc giáo dục các thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp, trao đổi với giáo viên bằng nhiều hình thức thông qua bảng thông tin cho phụ huynh, bảng đánh giá trẻ ở lớp và nhóm riêng của lớp.

- Cha mẹ cảm thấy hài lòng với kết quả của con mình đạt được và đã có sự quan tâm bằng việc ủng hộ giáo viên trong việc thực hiện biện pháp và đã quay vireo, chụp ảnh gửi lại những hành động giao tiếp của trẻ cho cô giáo.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian nghỉ do dịch bệnh vào tháng 02/2021, trẻ ở nhà với ông bà, bố mẹ, thời gian giao tiếp ứng xử của trẻ với người thân nhiều hơn, bản thân tôi đã kết hợp với gia đình bằng cách quay video tạo ra các tình gửi lên nhóm lớp, đồng thời kết hợp với các bậc phụ huynh để cho trẻ thực hành và trả lời. Qua đó bản thân đã nhận được sự kết hợp cao giữa các phụ huynh trong việc giáo dục trẻ khi ở nhà, các bậc phụ huynh đã quay video, chụp ảnh gửi lại cho giáo viên trong các hoạt động giao tiếp ứng xử của trẻ:

* Về phía trẻ:

- Hầu hết các trẻ trong lớp biết chào hỏi, thưa gửi lễ phép, có các kỹ năng học tập tốt, biết giao lưu ứng xử đúng mực với cô giáo và các bạn trong các hoạt động hàng ngày. Trẻ đều được cô giáo và cha mẹ tạo mọi điều kiện khuyến khích, khơi dậy thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp thông qua các hoạt động hàng ngày trong cuộc sống của trẻ ở trường cũng như ở nhà.

- Trẻ được rèn luyện kỹ năng xã hội, kỹ năng về cảm xúc, giao tiếp, chung sống hòa bình, có thói quen ứng xử lễ phép và chuẩn mực với các bạn, với người lớn tuổi. Trẻ biết tự giác chào hỏi cô giáo, bố mẹ và mọi người xung quanh mà không cần đến người khác phải nhắc nhở.

- Trẻ đã có thói quen tự giác mời cô giáo, mời các bạn, mời bố mẹ, ông bà và những người thân trong bữa ăn, biết khoanh tay thưa gửi lễ phép trong giờ học cũng như các hoạt động trên ngày.

Như vậy với “Một số biện pháp giáo dục thói quen ứng xử lễ phép trong giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi tại lớp 4 tuổi A2” trường mầm non Văn Yên mà tôi đã lồng ghép ở các hoạt động trong năm học, sự phối kết hợp giữa phụ huynh học sinh với cô giáotrong việc thực hiện biện pháp trên đã đem lại kết quả cao trên trẻ.

Một số hình ảnh trong quá trình áp dụng biện pháp.

 

Trẻ giao tiếp trong các vai chơi của người bán hàng và khách mua hàng

 

 

 

 

Trẻ đóng vai bác sĩ và biết nói nhẹ nhàng khi bệnh nhân đến khám bệnh

Trẻ chơi đóng vai mẹ con trong góc nấu ăn, Cách xưng hô thưa gửi lễ phép với bố mẹ được trẻ thể hiện trong quá trình chơi.

Trẻ biết khoanh tay thưa gửi lễ phép trong giờ học.

 

Ảnh phản hồi của phụ huynh khi trẻ đi học về biết khoanh tay chào mẹ.

Qua việc thực hiện biện pháp trẻ  đã tự biết chào hỏi lễ phép khi có người đến thăm lớp.

 

Trẻ biết tự chào các cô các bác khi đến trường

Trẻ có thói quen chào cô giáo và chào bố mẹ khi đến lớp.

Tác giả: Lưu Thị Hải
Nguồn: Trường Mầm non Văn Yên
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 54
Tháng 09 : 1.192
Năm 2021 : 9.912